یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • تادیات معاشات از طریق موبایل MSP

   تادیات معاشات از طریق موبایل

   تادیات معاشات از طریق موبایل (MSP) یک رول عمده را در تلاش های دولت افغانستان برای الکترونیکی سازی تادیات پولی از طرف دولت به شخص (G2P) و تقویۀ مشارکت مالی ایفا میکند. بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، طبق فیصله جلسه ششم شورای عالی اقتصادی مورخ اول اسد ۱۳۹۶ و به اساس حکم رییس جمهور ج.ا.ا مسئولیت تطبیق برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل به دوش اداره آسان خدمت گذاشته شد که در ماه سنبله ۱۳۹۶ کار پرداخت معاشات کارمندان وزارت وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین بطور دایمی آغاز گردید.

   1- امضا تفاهمنامه میان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت معارف زمینه شفافیت در پرداخت معاشات و ارتباط تکنالوژی را با بخش معارف مهیا خواهد ساخت و از این پس کارمندان معارف قادر به دریافت معاشات شان از طریق موبایل خواهند بود، همچنان عقد قرارداد میان شرکتهای مخابراتی افغان بیسیم و روشن سهولت اخذ معاشات کارمندان معارف را در ولایات کابل، هرات، بلخ، بدخشان، پکتیا، تخار، خوست و لغمان که جمعا" بتعداد ۱۱۶۰۰۰ کارمند میرسد ایجاد خواهد نمود. کار ثبت و راجسترنمودن 20800 کارکنان وزارت معارف درسه ولایت ننگرهار،پروان وکندهار به اتمام رسیده و پرداخت معاشات تعداد 4130 کارکنان وزارت معارف درسه ولایت متذکره از ماه سنبله بشکل امتحانی آغاز گردیده است.

   2- پرداخت معاشات از طریق موبایل برای 5855 کارکنان وزارت کار،اموراجتماعی، شهدا ومعلولین درولایات کابل،ننگرهار،کندهار،هرات،بلخ،کندز،پکتیا و بدخشان در ماه میزان آغاز خواهد گردید.

   3- تطبیق برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل برای 26 ولایت باقی مانده با شرکت مخابراتی روشن در آینده نزدیک و امادگی برای مناقصه کارکنان باقی مانده وزارت معارف به تعداد (120000) کارمند.

   فعالیتهاتشریحاتوضعیت
   مدیریت پرداخت معاش کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی از طریق موبایلمدیریت تادیۀ معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین.در حال جریان
   پرداخت معاشات از طریق موبایل به کارمندان وزارت معارفآغاز تادیۀ معاشات از طریق موبایل در وزارت معارف، در قدم اول در ولایات ننگرهار، پروان و کندهار.در حال جریان
   پرداخت معاشات در سطح کشورعقد قرارداد با شرکت های افغان بیسیم و روشن جهت وسعت بخشیدن این برنامه در سطح دیگر ولایات.تکمیل
  • آسان پاسپورت

   آسان پاسپورت به شهروندان افغانستان اجازه میدهد که درخواست صدور پاسپورت و تجدید آنرا از طریق فورمه درخواستی آنلاین نمایند. صدور پاسپورت در حال حاضر ساده، سریع و شفاف می باشد که بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

  • تمدید ویزه

   خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

  • آسان جواز

   آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد