یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • تفاهمنامه تادیه معاشات کارمندان وزارت معارف از طریق مبایل امضا گردید

 • تدویر ورکشاپ یکروزه روند تادیه معاشات از طریق موبایل

 • موافقت نامه همکاری در رابطه به تنظیم مجدد، ارتقاء و نوسازی سیستمهای ریاست پاسپورت میان وزارت مالیه و وزارت امور داخله به امضاء رسید.

خدمات که بیشتر استفاده می شود/ همه خدمات

 • آسان پاسپورت

  پاسپورت آسان به شهروندان افغانستان اجازه می دهد که درخواست صدور گذرنامه و تجدید نظر را از طریق فرم درخواست درخواست کنند. صدور پاسپورت در حال حاضر ساده، سریع و شفاف است. فرم درخواست آنلاین در تاریخ 15 ژانویه 2017 راه اندازی خواهد شد.

  مجموع صادر شده: 1105000
  انتشار روزانه: 3500

 • تمدید ویزه

  خدمات ویزا آسان برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در کشور دارند، در نظر گرفته می شود. فرم درخواست ویزا آنلاین در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد.

  مجموع صادر شده: 31000
  انتشار روزانه: 200

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات کار مجوز برای شهروندان ملی و بین المللی است که می خواهند در افغانستان کار کنند و نیازمند اجازه کار باشند. این سرویس آنلاین در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد.

  مجموع صادر شده: 11375
  انتشار روزانه: 100

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.

  مجموع دفاتر: 1

  درخواست کند

  به زودی

 • تذکره برقی

  کارت هویت الکترونیکی (e-Tazkira) یک سند هویت ملی است که به همه شهروندان افغانستان صادر شده است. این گواهی هویت، اقامت و شهروندی است. کارت هویت ملی افغانستان بین المللی سند هویت را برآورده می کند.

اجزاء