یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • مراکز آسان خدمت در ولایات طبق حکم ریاست جمهوری ج.ا.ا

  بر اساس حکم رئیس جمهور محمد اشرف غنی، اداره آسان خدمت مکلف است تا پروسه ها ساده سازی، الکترونیکی سازی و اجرا خدمات عامه در زیر یک چتر را از تاریخ نزدهم ماه جوزا سال 1398 درمراکز ولایات وسعت بخشد.

  1398/03/20

 • تعهد وزارت معارف در ساده سازی پروسه های خدمات عامه

  هیئت رهبری اداره آسان خدمت به قیادت محترم محمد نعیم څمکني با محترم داکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزیر معارف کشور دیدار و در رابطه به ساده سازی و کمپیوتری سازی خدمات عامه بخصوص در بخش توزیع و ثبت شهادتنامه فارغین صنوف دوازدهم بحث نمودند.

  1397/11/17

 • پروسه های خدمات عامه وزارت تحصیلات عالی ساده سازی می شود

  هییت رهبری اداره آسان خدمت، به ریاست محمد نعیم څمکنی، با پوهنمل داکتر نجیب الله خواجه عمری وزیر محترم تحصیلات عالی دیدار و در مورد ساده سازی پروسه های خدمات عامه این وزارت تبادل نظر نمودند.

  1397/11/15

 • دستاورد آسان خدمت؛ 99 درصد شفافیت و 30 درصد افزایش درآمد!

  اداره آسان خدمت با توجه به مأموریتش، در ریاست عمومی ترانسپورت زمینی وزارت ترانسپورت، پروسه های دو نوع خدمات عامه (جواز ترانسپورتی و کتابچه خط سیر) را ساده سازی، کوتاه و کمپیوتری نموده است. پروسه دریافت این دو نوع خدمات که تا حالا بسیار پیچیده، قلمی و زمانگیر بوده، حالا تیم ساده سازی اداره آسان خدمت با مطالعه، نقشه کشی و ساده سازی این روند را ساده نموده است.

  1397/11/03

 • آسان پاسپورت

  آسان پاسپورت به شهروندان افغانستان اجازه میدهد که درخواست صدور پاسپورت و تجدید آنرا از طریق فورمه درخواستی آنلاین نمایند. صدور پاسپورت در حال حاضر ساده، سریع و شفاف می باشد که بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.