یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

ثبت نام و بایومتریک معلمین "شفافیت در معاشات"

 

یکی از اهداف برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل (MSP) اداره آسان خدمت این است تا از وجود کارمندان خیالی بخصوص (معلمین و مکاتب خیالی) جلوگیری نماید و در پرداخت معاشات شفافیت به میان بیاورد و تمام کارمندان دولتی قادر خواهند شد تا معاشات خویش را از طریق موبایل بشکل آسان، مطمئن و سریع دریافت نمایند. پرداخت معاشات با روند بایومتریک الکترونیکی میگردد و مشکلاتی که کارمندان دولتی در هنگام اخذ معاشات شان دچار هستند، ریشه کن خواهد شد.

.

فعلاً پروسه به شکلی است که یک معلم جهت اخذ معاش خود باید به بانک مراجعه نماید که هم روز کاری خود و از متعلمین را ضایع می کند تا صرف بداند که آیا معاش اش در حساب بانکی اش آمده یا خیر، که در این حالت نه تنها وقت وی بلکه انرژی و پول اش هم به مصرف میرسد و همچنان خطرات احتمالی را بدوش میگیرد.

 

با اجرا پروسه بایومتریک، معلمین می توانند معاشات خود را از شعبات شرکت های مخابراتی افغان بیسیم و روشن در محلات و یا ولسوالی ها، قریجات و شعبات تادیه معاشات دربانک ها دریافت نمایند. از سوی دیگر، آنها قادر خواهند بود تا از طریق موبایل خویش بدانند تا چه مقدار پول در حساب خود دارند.

 

برنامه تادیه معاشات فعلاٌ در وزارت معارف تطبیق میگردد که در قسمت ثبت و بایومتریک کارمندان این وزارتخانه تمرکز جدی دارد. این روند توسط شرکت های مخابراتی قراردادی اداره آسان خدمت (شرکت های روشن و افغانی بیسیم) انجام می شود..

 

این پروسه طوری است که: ابتدا مطابق ارقام و دیتابیس وزارت مخابرات لیست کارمندان (معلمین) دریافت و در مرحله بعدی لیست ها در کمپیوتر رسانیده شده و سپس بایومتریک میگردند.

 

با این کار برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل، وزارت معارف متعهد است تا شفافیت را در توزیع معاشات و لیست دقیقی از معلمین و کارمندان وزارت معارف را در ساده سازی پروسه های دولتی سهیم بسازد.  

 

 

 

 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.