یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • ثبت نام و بایومتریک معلمین "شفافیت در معاشات"

  یکی از اهداف برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل (MSP) اداره آسان خدمت این است تا از وجود کارمندان خیالی بخصوص (معلمین و مکاتب خیالی) جلوگیری نماید و در پرداخت معاشات شفافیت به میان بیاورد و تمام کارمندان دولتی قادر خواهند شد تا معاشات خویش را از طریق موبایل بشکل آسان، مطمئن و سریع دریافت نمایند

  1/13/2019

 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.