یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • جواز کار برای اتباع داخلی

  هر افغانیکه در دوایر دولتی یا خصوصی در افغانستان مشغول کار میباشند باید جواز کار اخذ نمایند. مراحل جواز کار شرایط ذیل را دارا می باشد متقاضی می تواند فورمه درخواستی را از شعبه پذیرش ریاست قوای بشری وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و یا از منابع بشری ارگان استخدام کننده و یا هم از ویب سایت رسمی وزارت مربوطه و اداره آسان خدمت دریافت نمایند. بعد ازینکه فورمه درخواستی توسط متقاضی خانه پری گردید دوباره به بخش پذیرش ریاست قوای بشری تحویل داده شود. کارمند بخش غرفه خدماتی بعد از بررسی و کنترول اسناد و مدارک لازم آنرا ثبت دیتابیس می نماید، دیتابیس مذکور معلومات ثبت شده را بشکل اتومات به آرشیف جهت تایًیدی ارسال و بخش ارشیف بعد از بررسی اسناد ثبت شده متقاضی_ به کارمند بخش جواب را بشکل الکترونیکی در ظرف چند دقیقه ارسال می نماید. بعد از اینکه کارمند بخش رسید بانکی را به متقاضی تحویل میدارد متقاضی باید در غرفه بعدی پول مشخص شده را پرداخت نماید. بعد از پرداخت مقدار پول و تایًیدی الکترونیکی توسط رییس جواز کار به متقاضی اهدا میگردد.

  جواز کار اتباع داخلی:

  مرحله قبل از ساده سازی:

  مراحل ۱۴
  مدارک لازم معرفی نامه رسمی ار ارگان استخدام کننده، تصدیق (صحی، تحصیلی و جرایم)، تذکره ملی، درخواستی و ۲ قطعه عکس
  مقدار قابل پرداخت ۵۰ – ۳۰۰ افغانی
  میعاد ۱ روز

  مرحله ساده سازی:

  مراحل ۸
  مدارک لازم عریضه، تصدیق (صحی، تحصیلی و جرایم)، تذکره ملی، درخواستی و ۲ قطعه عکس
  مقدار قابل پرداخت ۵۰ – ۳۰۰ افغانی
  میعاد ۳۰ ثانیه
 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد