یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • آسان پاسپورت

  ریاست عمومی پاسپورت روزانه به تعداد ۲۵۰۰ درخواست دریافت می کند. موقعیت ریاست پاسپورت واقع کارته چهار می باشد. تقاضای اخذ پاسپورت بسیار زیاد است و بتدریج این روند روزانه رو به افزایش است. در نتیجه تحقیقات ، ریاست پاسپورت دارای ازدحام زیاد می باشد. اداره آسان خدمت، با تلاشهای زیاد توانست تا با ساده سازی سیستم و پروسه درخواست پاسپورت و با آوردن ماشینهای مختلف، سیستم را نوسازی نمایند. حالا متقاضی می تواند تا در کوتاهترین زمان پاسپورت دریافت نماید. این تغییرات شامل ایجاد غرفه های جداگانه با سهولت های بایومتریک و دیتاانتری (وارد کردن مغلومات) می باشد. برای بدست آوردن پاسپورت متقاضی باید اسناد و مدارک لازم را با خود داشته باشد. .

  • ۱. تاییدی تذکره ملی
  • ۲. ۳ قطعه عکس به اندازه پاسپورت
  • ۳. پرداخت قیمت پاسپورت

  بعد از پرداخت پول/ قیمت پاسپورت توسط متقاضی به بانک، متقاضی برای مرحله بعدی که عبارت از ( BIV) و بایومتریک و دیتاانتری است مراجعه می کند. در اخر متقاضی با دریافت رسید، زمان، تاریخ و معلومات کافی در رابطه به پاسپورت خود را دریافت و اخذ خواهد کرد.

  مراحل پاسپورت

  قبل از ساده سازی

  مراحل ۱۵
  مدارک مورد نیاز تذکره تایید شده، ۴ قطعه عکس، درخواستی پاسپورت، تاییدی سکونت
  مقدار قابل پرداخت قیمت قابل پرداخت معمولی ۵۷۰۰ افغانی، محصلین، معلولین، منسوبین نظامی و ملی و ورزشکاران دارای ۵۰% تخفیف و کودکان ۳۲۵۰ افغانی
  میعاد ۷ روز کاری

  پس از ساده سازی آفلاین

  مراحل درخواستی ۴
  مراحل کاری عقب غرفه ۶
  مدارک مورد نیاز عریضه، تذکره تایید شده، ۴ قطعه عکس
  مقدار قابل پرداخت قیمت قابل پرداخت معمولی 5700 افغانی، محصلین، معلولین، منسوبین نظامی و ملی و ورزشکاران دارای ۵۰% تخفیف و کودکان ۳۲۵۰ افغانی
  میعاد در حال جریان

  خدمات آنلاین

  مراحل درخواستی در ریاست پاسپورت ۲
  مراحل کاری عقب غرفه ۵
  مدارک مورد نیاز خانه پری فورمه، تذکره تایید شده، ۲ قطعه عکس
  مقدار قابل پرداخت قیمت قابل پرداخت معمولی 5700 افغانی، محصلین، معلولین، منسوبین نظامی و ملی و ورزشکاران دارای ۵۰% تخفیف و کودکان ۳۲۵۰ افغانی
  میعاد در حال جریان

  Map

  پاسپورت یکی از مدارک مهم و با ارزش دولتی است که شهروند توسط آن به تمام نقاط دنیا سفر نموده و هم چنان از ملیت و اهلیت شخص نمایندگی می کند.


 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد