یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • تصدیق خط وفات


  دریافت تصدیق خط وفات یکی از پروسه های است که برای یکی از اعضای آقا/خانم که وفات شده باشد اخذ میگردد. فورمه درخواستی شامل معلومات مربوط به متوفی از آرشیف گرفته و جهت اخذ معلومات از تذکره ملی تحیول داده می شود. مدیریت ثبت مرگ و تولد این اداره بعد از ثبت معلومات در دیتابیس تصدیق وفات را تهیه میدارند. متقاضی بعد از مهر و امضا رییس مربوطه تصدیق وفات را بدست خواهد آورد.

  پروسه

  مراحل ۵
  اسناد مورد نیاز درخواستی
  مقدار قابل پرداخت معلوم نیست
  معیاد در حال جریان
 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد