یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • تصحیح و یا تغییر اسم در تذکره


  جهت تغییر و یا تصحیح اسم در تذکره، متقاضی باید مکتوب رسمی عدم مسولیت از پولیس و وزارت داخله کشور را داشته باشد. با مکتوب دست داشته عدم مسولیت متقاضی باید فورمه مشخص را خانه پری بعداً آنرا به بخش پذیرش ریاست ثبت و احوال نفوس تسلیم نماید. ریاست ثبت و احوال نفوس مدارک لازم را بررسی نموده و جهت اجراآت بعدی فورمه سرشماری را خانه پری خواهند نمود. در آخیر اسناد به رئیس ثبت و احوال نفوس ارسال گردیده و بعد از امضاء و تاییدی متقاضی تذکره جدید خود را با مشخصات جدید بدست خواهد آورد.

  پروسه

  مراحل ۵
  اسناد مورد نیاز تذکره اصلی، درخواستی، 2 قطعه عکس و خط عدم مسولیت از اداره پولیس
  مقدار قابل پرداخت معلوم نیست
  معیاد در حال جریان
 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد