یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • تصدیق تولد


  تصدیق تولد یکی از اسناد مهم برای کودکان، الی سن هفت سالگی می باشد. بعد از خانه پری فورمه درخواستی و تحویلی ان به ریاست ثبت و احوال و نفوس واقع کارته پروان، کارمند بخش متذکره بعد از بررسی اسناد به غرفه عقب ارسال میدارد. بعد از ثبت دیتا در داخل دیتابیس و امضاء رییس عمومی ثبت و احوال متقاضی تصدیق/گواهی تولد را بدست خواهد آورد.

  پروسه

  مراحل ۳
  اسناد مورد نیاز درخواستی
  مقدار قابل پرداخت معلوم نیست
  معیاد در حال جریان
 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد