یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • نصب و تجدید عکس در تذکره


  افرادیکه تذکره خویش را در دوران کودکی بدون عکس اخذ نموده اند و قصد نصب عکس را دارند، در ابتدا فرم درخواستی را خانه پری همراه با تذکره اصلی و دو قطعه عکس را به ریاست ثبت احوال نفوس ارسال نمایند. بخش پذیرش این ریاست اسناد مربوطه را به دفتر عقب غرفه ارسال و به متقاضی یک رسید تسلیمی از اسناد داده میشود. دفتر عقب غرفه، پس از تهیه فرم سر شماری، یک عکس را در کتاب و دیگری را در اصل تذکره بعد از مهر تایدی، تذکره جدید که عکس متقاضی در آن نصب میباشد اهدا میگردد.

  پروسه

  مراحل ۳
  اسناد مورد نیاز درخواستی، 2 قطعه عکس و تذکره اصلی
  قابل پرداخت معلوم نیست
  معیاد در حال جریان
 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد