یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی


 • جواز کار اتباع خارجی


  جواز کار یکی از اسناد مهم و ضروری برای اتباع خارجی که در داخل افغانستان کار می کنند است. ریاست عمومی جواز کار در داخل وزارت فعالیت دارد. مراحل دریافت جواز کار برای اتباع خارجی در گذشته بسیار طولانی و نیمه کمپیوتری بود، در حال حاضر مراحل اخذ جواز کار برای اتباع خارجی توسط آسان خدمت ساده سازی گردیده و متقاضی می تواند به سهولت و پروسیجر کمپیوتری شده با سیستم منظم جواز کار را طی نماید. معلومات مشخص جواز کار در قسمت پایین بطور واضح بیان شده: ابتدا متقاضی فورمه جواز کار را از ویب سایت آسان خدمت، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و یا هم از بخش پذیرش جواز کار اخذ. بعد از اینکه فورمه توسط متقاضی خانه پری گردید اسناد لازمه (معرفی نامه، اصل پاسپورت، جواز کار ارگان استخدام کننده و درخواستی) باید ضمیمه شده و در بخش پذیرش وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین اراِیه گردد. مامور بخش پذیرش ابتدا اسناد مورد نظر را بررسی نموده و سپس به غرفه خدماتی ارسال میدارد. بعد ازینکه کارمند غرفه خدماتی مدارک لازم آقا/خانم را بعد از اراِیه رسید پرداختی، اسناد را ثبت دیتابیس می نماید. کارمند غرفه خدماتی بعد از جمع آوری رسید بانکی اسناد، مدارک لازم را جهت اخذ امضاً به ناظر ارسال نموده و جواز کار برای متقاضی صادر می گردد.

  مرحله قبل از ساده سازی:

  مراحل ۱۴
  اسناد مورد نیاز اصل پاسپورت همراه ویزه معتبر، معرفی نامه، جواز کار ارگان استخدام کننده
  مقدار قابل پرداخت افغانی ۱۰۰۰۰
  میعاد ۱ روز کاری

  مراحل ساده سازی شده:

  مراحل ۷
  اسناد مورد نیاز اصل پاسپورت همراه ویزه معتبر، معرفی نامه، جواز کار ارگان استخدام کننده، درخواستی
  مقدار قابل پرداخت ۱۰۰۰۰ افغانی
  میعاد ۶۰ ثانیه

  تمدید جواز کار اتباع خارجی


  جواز کار در اخیر هر سال برای اتباع خارجی که بیشتر از یک سال در افغانستان اقامت دارند غیر قابل اعتبار می گردد و اتباع خارجی نیاز به تمدید مجدد جواز کار خویش در هر سال دارند. تمدید جواز کار یکی از اسناد لازمی جهت تمدید ویزه می باشد. بیکاری نیز یکی از مسایل افغانستان است که بر زندگی کلی مردم تاثیر می گذارد. قانون کار افغانستان از اخذ پذیرش اتباع خارجی در مواضع که افغانها با مهارت های لازم در دسترس دارند اجتناب می ورزد. تمام اتباع خارجی که در افغانستان کار می کنند، مسئولیت آموزش افغان ها را در طول دوره استخدام خود دارند. مراحل تمدید جواز کار نیاز به مدارک از قبیل: اصل پاسپورت همراه ویزه معتبر، فورمه خانه پری شده همراه دلیل قانع کننده جهت تمدید جوازکار و معرفی نامه میباشد. ابتدا متقاضی باید فورمه درخواستی را از ویب سایت گرفته و خانه پری نماید. فورمه باید توسط یکی از اعضای با صلاحیت ارگان استخدام کننده امضا شود، متقاضی باید تمام مدارک لازمه را ضمیمه نموده و جهت طی مراحل به ریاست جواز کار واقع وزارت کار مراجعه نماید. کارمند بخش پذیرش بعد از بررسی اسناد توسط چک لیست، اسناد را ثبت دیتابیس می نماید. لازمی است تا کارمند مربوطه بخش مدارک را قبلا اسکن نموده و جهت تاییدی و اخذ امضا به رییس بخش ارسال بدارد. رییس بخش اجازه اجرا جواز و یا رد آنرا دارد.

  مراحل ساده سازی شده:

  مراحل ۱۰
  اسناد مورد نیاز اصل پاسپورت همراه ویزه معتبر، معرفی نامه، جواز کار ارگان استخدام کننده، درخواستی و دلیل برای تمدید جواز
  مقدار قابل پرداخت ۱۰۰۰۰ افغانی
  میعاد 60 ثانیه

 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد