یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

باما به تماس شوید

اوقات کاری

  • شنبه-چهارشنبه ۸ صبح الی ۵ شام
  • روزهای پنجشنبه و جمعه مسدود

معلومات

  • خانه نمبر ۶،کوچه اول شش درک از سمت پل محمود خان ، کابل افغانستان
  • ۰۲۰۲۳۱۴۲۰۷
  • info@asan.gov.af