یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

جواز رانندگی هوشمند به شکل آزمایشی افتتاح گردید.
وزارت مخابراتو و تکنالوژی معلوماتی/آسان خدمت – کابل: جواز رانندگی هوشمند امروز مصادف با نهم ماه سنبله از طرف محترم محمد فهیم هاشمی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و محترم یما یاری وزیر محترم ترانسپورت به شکل آزمایشی به بهره برداری رسید.
این جواز رانندگی هوشمند از طرف اداره آسان خدمت وزارت مخابراتو و تکنالوژي معلوماتي با همکاری وزارت ترانسپورت و شاروالی کابل و با در نظرداشت استندرد جهانی (ISO) ایجاد گردیده است. در عقب این جواز هوشمند یک سیستم مجهز و پیشرفته وجود دارد که قادر است تا در یک ساعت چهارصد قطعه کارت هوشمند را صادر نماید.
در مراسم افتتاح آزمایشی این سیستم محترم هاشمی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی یادآور شد که این تکنالوژی جدید در رشد شفافیت و اقتصاد نقش عمده را خواهد داشت.
همچنان محترم یما یاری وزیر ترانسپورت از کارکرد های اداره آسان خدمت وزارت مخابراتو تکنالوژی معلوماتی ابراز قدردانی نموده و به تیم تخنیکی خویش هدایات همکاری را سپرد.
تا قبل از این پروسه جواز رانندگی پیچیده و با اسناد کاغذی بود. اداره آسان خدمت پروسه اخذ این سند را از 21 مرحله به 11 مرحله ساده کاهش داده، و جواز کاغذی را به کارت هوشمند مبدل نموده است.
این سیستم کمپیوتری و کارت هوشمند باعث ایجاد شفافیت، سرعت در روند پروسه ها، جلوگیری از جعل و کنترول جرایم ترافیکی می شود که قرار است بعد از مرحله آزمایشی، تغییرات لازم در سیستم ایجاد و بطور رسمی افتتاح گردد.

 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.