یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

آسان خدمت- کابل: تفاهم‌نامه همکاری میان اداره آسان خدمت و وزارت ارشاد، حج و اوقاف پیرامون سیستم الکترونیکی حج به امضاء رسید. با تطبیق این سیستم همه مراحل فریضه حج به گونه الکترونیک تنظیم می‌شود و سهولت‌های لازم را در پروسه حج برای حجاج کشور به‌میان می‌آورد.

این تفاهم‌نامه امروز شنبه ۲۳ قوس ۱۳۹۸ در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت میان محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف به امضاء رسید.