یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

ارائه شدن اولین ورژن سیستم الکترونیکی حج به وزارت ارشاد، حج و اوقاف

ادارۀ آسان خدمت بر اساس تفاهمنامه که با وزارت ارشاد، حج و اوقاف به امضاء رسانیده بود، روند ساده سازی پروسه ها و سیستم الکترونیکی حج را به اتمام رسانید و آن را طی یک پرزنتیشن به این وزارت ارائه نمود.

این سیستم امروز چهارشنبه ۱۱ سرطان به گونه آزمایشی در اختیار وزارت ارشاد، حج و اوقاف قرار گرفت که بعد از جمع‌آوری نظریات و پیشنهادات مقامات آن وزارت ورژن نهایی آن ترتیب و جهت عملی شدن به این وزارت تسلیم می‌گردد.


در این نشست عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف، محمد نعیم څمکنی رئیس ادارۀ آسان خدمت عبدالهادی ذهین معاون این اداره و شماری از مقامات آن وزارت اشتراک ورزیده بودند.

آقای منیب بخاطر انکشاف این سیستم از اداره آسان خدمت اظهار امتنان نموده و خواستار تکمیل شدن ورژن نهایی و عملی شدن این سیستم به گونه آزمایشی گردید.

محمد نعیم څمکنی رئیس اداره آسان خدمت، از تکمیل شدن سیستم الکترونیکی حج اظهار خوشی نموده و در این راستا از تلاش های مشترک همکاران اداره آسان خدمت و وزارت حج و اوقاف تشکری نمود.

آقای څمکنی گفت، تیم تخنیکی آسان خدمت حتی در جریان روزهای قرنطین روی این سیستم کارنمود و مطابق معیارهای جهانی آن را انکشاف داد و اگر مسوولین این وزارت تغییرات را پیشنهاد می نمایید آن را نیز در این سیستم خواهیم گنجانید.

عبدالهادی ذهین معاون ادارۀ آسان خدمت سیستم جدید الکترونیکی حج را بسیار پیشرفته خواند و گفت که در انکشاف این سیستم از آخرین تکنالوژی استفاده گردیده و هیچ کس نمی تواند در آن دستکاری نمایند.  

وی اضافه کرد، این سیستم شش مادل دارد که با یک دیگر مرتبط می باشند و تمام ولایات در آن وصل استند که با عملی شدن آن شفافیت و سهولت های بیشتری در این پروسه رونما خواهد گردید.

بر اساس معلومات تیم تخنیکی ادارۀ آسان خدمت، این سیستم شامل بخش های ثبت نام حجاج، تحویلی پول، انتخاب حجاج و ناظمین، امتحان ناظمین و تریننگ آنها، وضعیت حجاج، اخذ ویزه و تکت، معلومات عماره ها و راپوردهی می شود که سالانه برای حدود ۳۰ هزار حجاج کشور سهولت های بی شماری را به میان خواهد آورد.

اداره آسان خدمت متعهد است که برای سهولت هرچه بیشتر هموطنان عزیز ما این سیستم را نیز مثل سیستم پاسپورت در مرحله دوم به گونه آنلاین تنظیم و گزینه ثبت نام آنلاین را در آن اضافه خواهد کرد.  

 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.