یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

فعالیت‌ها و دست‌آوردهای عمدۀ سال مالی 1399 ادارۀ ملی احصائیه و معلومات در بخش آسان خدمت
بخش آسان خدمت ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، به منظور ایجاد سهولت در روند ارایۀ خدمات عامه به شهروندان و تنظیم آن تحت یک چتر به شکل (One-stop shop) که طی آن خدمات عامه و سکتور خصوصی با کیفیت خوب، با کم‌ترین زمان و به طور شفاف ارایه می‌گردد. این پروژه زمینه خوب برای حکومت‌داری الکترونیکی فراهم ساخته؛ و با تطبیق این روند کاغذ‌پرانی در همه بخش‌های کاری خدمات عامه از قبیل توزیع پاسپورت، جواز کار اتباع داخلی و خارجی، ترانسپورت زمینی، توزیع و تجدید جواز سیر، توزیع و تجدید جواز رانندگی، صدور پلیت، حادثات، خرید و فروش وسایط نقلیه ادارات از بین می‌رود.
این اداره در سال مالی ۱۳۹۹ فعالیت‌ها و دست‌آوردهای قابل توجه در بخش آسان خدمت داشته که هیأت رهبری ادارۀ ملی احصائیه و معلومات آن‌را به تاریخ 16 دلو 1399 به تداوم برنامۀ حساب‌‌دهی دولت به ملت، در حضور رسانه‌های ملی و بین‌المللی ارایه نمودند. فعالیت‌ها و دست‌آوردهای مهم بخش متذکرۀ این اداره قرار ذیل می‌باشد:
1. ایجاد و فعال‌سازی دو مرکز آسان خدمت در شهر کابل مطابق تعهدات کنفرانس جینوا؛
2. گسترش مراکز آسان خدمت به ولایت خوست و کار روی ایجاد مراکز در ولایات کندهار، پکتیا، هرات، بلخ و ننگرهار که به زودی آماده ارایۀ خدمات عامه می‌شوند؛
3. ایجاد مرکز خدمات مشتریان و ساده‌سازی پروسه‌های خدمات عامه به وزارت دولت در امور شهدا و معلولین؛
4. ساده سازی پروسه‌های جواز سیر و جواز راننده‌گی ریاست عمومی ترافیک که بعد از تصویب تعدیل مقررۀ جواز رانندگی و جواز سیر تطبیق می‌شود؛
5. ساده سازی پروسه‌های وزارت معارف که فی الحال تحت تطبیق قرار دارد؛
6. ایجاد کال سنتر (مرکز معلومات- ۱۰۵) برای ارایۀ معلومات در مورد عرضۀ خدمات عامه و درج شکایات در این مورد؛
7. ترتیب طرزالعمل ارائه خدمات عامه برای مراکز آسان خدمت.
بخش آسان خدمات این اداره با ایجاد مراکز در سطح تمام ولایات کشور، تسهیلات لازم را در روند ارایه خدمات عامه برای شهروندان فراهم ساخته و سبب ایجاد شفافیت و مانع فساد اداری گردیده است. در این مراکز، زمینه برای تمام ادارات ذیربط دولتی فراهم می‌گردد تا خدمات مختلف عامه را به شهروندان تحت یک چتر ارایه نمایند. خدمات طوری ارایه می‌گردد که شهروندان به مراکز آسان خدمت مراجعه کرده و مستقیم با عرضه‌کنندگان خدمات عامه در غرفه‌های تعیین‌شده، ارتباط برقرار نموده و خدمات را دریافت می‌نمایند.

 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.