یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

در باره آسان خدمت

مدل آسان خدمت

مدل آسان خدمت متکی بر مراکز خدماتی است که در دیزاین شفافیت و مؤثریت را اهمیت میبخشد. در این مراکز نه تنها خدمات عامه بلکه خدمات سکتور خصوصی نیز در تحت یک سقف برای شهروندان و متشتثین عرضه میگردد. خدمات در آسان خدمت توسط کارمندان نهاد های ذیربط عرضه میگردد، البته بعد از سپری نمودن مؤفقانۀ دوره های آموزشی که از طرف آسان خدمت به ایشان ارائه میگردد تا عرضه خدمات مطابق معیار های آسان خدمت صورت گیرد. نه تنها اینکه متقاضیان در کابل و سطح ولایات مستقیماٌ با روبرو شدن در غرفه های خدماتی در مراکز آسان خدمت، بلکه هر فردی و متشبثی میتواند معلومات در باره خدمات عامه چی از طریق مرکز تماس مشتریان آسان خدمت، صفحۀ انترنیتی، رسانه های اجتماعی و بر علاوه توسط فرمایش خدمات توسط واحد های سیار آسان خدمت که نزد متقاضیان در دفاتر و خانه های رهایشی شان رفته به دست بیاورند.

ساختار اداری آسان خدمت

هدف، ایجاد یک ارگان اختصاصی است که بتواند تمامی مراکز آسان خدمت را تاسیس، حمایت، کنترول و نظارت نماید. جهت پاسخگویی چنین نیازمندی ها در سطح ملی باید ادارۀ ایجاد گردد که سرانجام بتواند نه تنها مراکز آسان خدمت را در مرکز بلکه در حوزه ها و ولایات افغانستان نیز رهبری، مدیریت و نظارت نماید.

مرکز خدمات آسان خدمت

مراکز خدماتی آسان خدمت ساحات عملیاتی بوده که در آن ادارات ذیربط دولتی خدمات مختلف عامه را ارائه مینمایند. در این مراکز خدمات منتخب عامه تحت یک سقف به شهروندان عرضه خواهند گردید و شهروند مستقیماً با عرضه کنندگان خدمات در غرفه های تعیین شده در تماس میباشند. شهروندانیکه تقاضای خدمت را دارند هنگام ورود به مرکز آسان خدمت، خویش را باید یا به همکاری کارمندان آسان خدمت و یا از طریق سیستم صف بندی الکترونیکی ثبت و راجستر نماید. کارکنان مرکزاین اداره کارکنان دائمی آسان خدمت و یا ازجمله داوطلبان خواهند بود که ازمزایای برنامه های آموزشی قبلاٌ بهره مند شده و یا هم کارمندان سکتورهای دولتی و خصوصی که توسط آسان خدمت آموزش دیده اند میباشند. در کنار این، ارائه دهندگان خدمات بخش خصوصی نیز تشویق می شوند که خدمات خویش را درین مرکز ارائه نمایند.

خدمات برای مردم و متشبثین

 • جواز کار، تقاعد، حمایت مالی برای معلولین
 • مالیه دهندگان کوچک، متوسط، بزرگ، TIN یا نمبر تشخیصیه برای انفرادی، بیمه / مالیات بر عهده، مجوز اتحادیه
 • خرید و فروش و ثبت نام وسایط نقلیه، تکسی / حمل و نقل و جواز رانندگی
 • تذکره، سند تولد و وفات، ثبت جرایم، ثبت نام پلیس
 • تجارتی، جواز دواخانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری، دعوتنامه های رسمی ویزه کسب و کار
 • پاسپورت، تمدید ویزه، تصدیق اسناد بین المللی، اسناد حقوقی و اجتماعی
 • اسناد و مدارک ازدواج
 • قباله جات، ثبت و راجستر نمودن مالکیت قانونی

ضرب الاجل ها و جدول زمانی

تطبیق آسان خدمت در 5 مرحله صورت میگیرد:

 • مرحله ابتدایی
 • مرحله اول
 • مرحله دوم
 • مرحله سوم
 • مرحله چهارم
مرحله تشریحات فعالیت ها
مرحله ابتدایی تمام شده مرحله ابتدایی شامل تدابیر آغاز برنامه، دوره امتحانی و صدق طرح تا اواخر سال 2016 میباشد
 • ارزیابی اجتماعی،حقوقی و تخنیکی مشترکاً با متخصصین آذری
 • تصویب طرح از طرف شورای عالی اقتصادی
 • استخدام تیم کاری و ایجاد دفاتر با تجهیزات لازمه
 • آماده نمودن طرح و پلان کاری برای تطبیق برنامه آسان خدمت
 • ترتیب و امضاء تفاهمنامه بین دولت آذربایجان و دولت افغانستان
 • انتخاب و انتقال زمین مناسب برای تعمیر اداری و مرکز اول آسان خدمت
 • سروی آنلاین، ارزیابی و انتخاب خدمات عامه برای ادغام در مرکز آسان خدمت در مرجلۀ اول
 • دیزاین تعمیر اداری و مرکز اول آسان خدمت
 • انتخاب روش مناسب برای انتقال و وفق دادن نرم افزار ها
 • مرحلۀ آزمایشی و صدق طرح
مرحلۀ اول بعد از تکمیل مرحله اول در سال 2017 تعمیر اداری کاملاً فعال و مرکز نخست آماده ارائه خدمات خواهد بود.
 • تکمیل تعمیر اداری و مرکز اول خدماتی آسان خدمت
 • ارزیابی پروسه های خدمات عامه منتخب، ساده و آماده سازی و ادغام آنها در مرکز آسان خدمت
 • تعدیل و وفق دادن نرم افزار های اداری و اپراتیفی به شرایط افغانستان
 • آماده نمودن زیربنا تکنالوجی مخابراتی و معلوماتی
 • تشکیل تیم تدریسی و ترینینگ
 • ایجاد تشکیل اداری
 • استخدام تیم عملیاتی
 • ارتقاع ظرفیت تیم عملیاتی مرکز آسان خدمت به شمول کارمندان نهاد های عرضه کنندۀ خدمات
 • ایجاد تشکیل مدیریت و نظارت برای مرکز اداری و مرکز خدماتی آسان خدمت
 • آمادگی همه جانبه برای ایجاد مراکز دیگر آسان خدمت در کابل و حوزه های پلان شده
مرحلۀ دوم در این مرحله 3 مرکز ارائه خدمات در کابل و 2 مرکز دیگر در حوزه های پلان شده الی ختم سال 2018 در نظر گرفته شده است. بر علاوه مشکلات و نواقس در عرضۀ خدمات در مرکز آسان خدمت ارزیابی و مرفوع خواهد گردید .
 • مرکز آسان خدمت در خیر خانه مینه
 • مرکز آسان خدمت در خوشحال خان مینه
 • مرکز آسان خدمت در احمد شاه بابا مینه
 • مرکز آسان خدمت در جاده پل سرخ
 • خدمات بیشتری مطابق به نیازمندی و پیشرفت برنامه اضافه خواهند گردید
مرحلۀ سوم درین مرحله ایجاد مراکز آسان خدمت در مراکز زون ها و رفع مشکلات و بهبود پروسه های عملیاتی در مراکز در نظر گرفته شده
 • مرکز آسان خدمت در مزار شریف
 • مرکز آسان خدمت در هرات
 • مرکز آسان خدمت در کندهار
 • مرکز آسان خدمت در گردیز
 • مرکز آسان خدمت در جلال آباد
 • مزکز آسان خدمت در کندوز
مرحلۀ چهارم درین مرحله ایجاد مراکز آسان خدمت در مراکز ولایتی و انکشاف بیشتر پروسه های عملیاتی در مراکز آسان خدمت در نظر گرفته شده
 • خوست، غزنی، فیض آباد، فراه، چاریکار، چغچران، بازارک، بامیان، زرنج، ترینکوت، تالقان، شبرغان، شرنه، سرپل، سمنگان، قلات، قلع نو، پل خمری، پل آلم، پارون، نیلی، مهترلام، میمنه، میدان شهر، محمود راقی، لشکرگاه و اسدآباد