یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • صحبت ویدیویی مسوولین اداره آسان خدمت با والی خوست

  هیات رهبری آسان خدمت در یک کنفرانس ویدیوی با والی محترم ولایت خوست صحبت نمودند. در این کنفرانس روی انتقال خدمات عامه مربوط پاسپورت، ترانسپورت، جواز کار و شهدا و معلولین به مرکز آسان خدمت خوست و بعضی از کارهای باقی‌مانده اداری این مرکز بحث و گفتگو صورت گرفت.

  1398/12/12

 • ۲۶ پروسه خدمات عامه در اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی ساده سازی شد

  اداره آسان خدمت ۲۶ پروسه خدمات عامه را در ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی ساده سازی نمود، که آماده تطبیق می باشد. این ۲۶ پروسه دارای ۴۸۰ مرحله پیچیده و زمان گیر بود که بعد از ساده سازی توسط ادارۀ آسان خدمت به ۲۲۰ مرحله تقلیل یافت. این خود بیان گر ۶۰ فیصد تغییر می باشد.

  1398/12/10

 • تأکید روی گسترش برنامه تادیه معاشات از طریق مبایل به ولایات

  مسوولان اداره آسان خدمت در دیداری که با معین مالی و اداری وزارت معارف داشت، روی پیش‌رفت کار برنامه تادیه معاشات از طریق مبایل بحث و تبادل نظر نمود.

  1398/11/12

 • سفر هیات اداره آسان خدمت به آذربایجان

  عبدالهادی ذهین معاون اداره آسان خدمت همرا با یک هیات ۱۰ نفره طی سفری رسمی که به کشوری آذربایجان داشتند، از بخش‌های مختلف آسان خدمت آذربایجان دیدار نموده و از پیشرفت ها و فعالیت های آن آگاهی حاصل نمودند.

  1398/11/08

 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.