یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

اداره آسان خدمت ۲۶ پروسه خدمات عامه را در ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی ساده سازی نمود، که آماده تطبیق می باشد. این ۲۶ پروسه دارای ۴۸۰ مرحله پیچیده و زمان گیر بود که بعد از ساده سازی توسط ادارۀ آسان خدمت به ۲۲۰ مرحله تقلیل یافت. این خود بیان گر ۶۰ فیصد تغییر می باشد.

اخذ، تمدید و لغو جواز موسسات تعلیمات تخنیکی و مسلکی خصوصی در مرکز و ولایات، تغییر در اسم، مسؤل و موقعیت مؤسسه تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ایجاد رشته های جدید، اخذ و تایید ترانسکریپ و دیپلوم، تصدیق فراغت و تبدیلی محصلان از یک انستیتوت به انستیوت دیگر از جمله پروسه های است که از سوی اداره آسان خدمت ساده سازی و مراحل آن تقلیل یافت.


دیپارتمنت ساده سازی اداره آسان خدمت طی یک نشستی‌ به مسؤلان اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی پیرامون ساده سازی پروسه‌ها معلومات ارائه نموده و در ضمن برای پیشرفت سریع ساده سازی پروس‌ها خواستار همکاری های بیشتر شدند.

رئیس اداره آسان خدمت آقای محمد نعیم څمکني به شرکت کننده گان این نشست در مورد اداره آسان خدمت به شکلی مفصل معلومات ارئه نموده و همچنان فرمود که اداره آسان خدمت با تعدادی زیادی از اداره های دولتی کار کرده و پروسه‌ها آن ساد نموده است. آقای څمکني ابراز امید واری کرد که بعد از ساده سازی و تطبیق این پروسه‌ها در اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی سهولت‌های لازم را به وجود خواهد آورد.

حمید اکبر معاون علمی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی از ساده سازی پروسه‌ها توسط اداره آسان خدمت یک گامی مهم در سرعت بخشیدن روند خدمات عامه در این اداره دانست و به همکاری‌های دوامدار بین این دو اداره تاکید نمود. او گفت روند ساده سازی باید هرچی زودتر به اتمام برسد و تا ۱۵ روز آینده باید زمینه آمضا تفاهم نامه میان دو اداره مساعد شود.

آقای اکبر با اشاره بر اهمیت همکاری با اداره آسان خدمت گفت، ساده سازی پروسه‌ها یک نیاز جدی بوده و در راه رسیدن به اهداف استراتیژیک ما را بهتر کمک خواهد کرد. وی هم‌چنان از اداره آسان خدمت خواست که در جهت بالا بردن ظرفیت های کارمندان این اداره با آنان همکاری نمایند.

باید گفت، بر علاوه اینکه تمام خدمات در اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی از سوی اداره آسان خدمت ساده سازی شده است، این اداره در نظر دارد که یک مرکز واحد خدمات عامه را نیز در این اداره ایجاد کند که به کارکنان و مراجعین سهولت های بیشتری را ایجاد خواهد کرد. قابل ذکر است که طرح دیزاین این مرکز آماده شده است.

 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.