یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

اداره آسان خدمت مصمم است تا برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل را در سراسر افغانستان انکشاف داده و سهولت‌های بیشتر برای معلمین و کارمندان ایجاد نماید.

خوشبختانه ثبت و راجستریشن برنامه تادیه معاشات از طریق موبایل در ولایت قندهار به اتمام رسیده و تمام کارمندان وزارت معارف در این ولایت عملاً معاشات خود را از طریق این برنامه به شکل ساده و آسان دریافت میکنند.

قابل یاد آوریست که قبل ازاجرا این برنامه، کارمندان این وزارت معاشات خویش را توسط معتمد باگذشت وقت بدست می‌آوردند، ولی با تطبیق این برنامه معاشات خود را به شکل ساده و بدون ضیاع وقت بدست می‌آورند.

کارمندان وزارت معارف در قندهار ضمن تشکری از اداره آسان خدمت تطبیق چنین برنامه‌ها را در ترقی و پیشرفت افغانستان مؤثر بیان نموده‌اند.

 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.