یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

دیدار با والی بلخ پیرامون ایجاد مرکز آسان‌خدمت در این ولایت

محمد نعیم څمکنی رئیس آسان خدمت ادارهٔ ملی احصائیه و معلومات با محمد فرهاد عظیمی والی بلخ پیرامون ایجاد مرکز آسان‌خدمت در این ولایت دیدار نمود. این دیدار به روز یک‌‌شنبه، ۱۰ حوت سال روان در مقام این ولایت انجام گردید.

در این نشست آقای څمکنی در مورد اهداف و فواید آسان‌خدمت و هم‌چنان سهولت‌های که در ارایه خدمات عامه به شهروندان از طریق ایجاد این مراکز به میان می‌آید، معلومات مفصل ارایه نمود.

وی در جریان صحبت‌های خویش تصریح کرد که آسان‌خدمت بر اساس حکم شماره ۷۳۸ مقام عالی ریاست جمهوری نخست در کابل و شش ولایت بزرگ افغانستان مراکز آسان‌خدمت را جهت ارایه خدمات عامه زیر یک چتر (One-stop shop) ایجاد می‌نمایند. رئیس آسان‌خدمت با تاکید بر تطبیق حکم مقام عالی ریاست جمهوری خواستار همکاری‌های بیشتر مقامات این ولایت گردید.

فرهاد عظیمی والی بلخ در آغاز صحبت‌های خویش به رئیس و همکاران آسان‌خدمت خوش‌آمدید گفته ایجاد مراکز آسان‌خدمت را در فراهم‌سازی سهولت‌های بیشتر در خدمات دولتی به شهروندان یک امر ضروری دانست. آقای عظیمی در عرصهٔ فعال‌سازی مرکز آسان‌خدمت در بلخ وعدهٔ هر نوع همکاری نمود و تعهد سپرد که در مورد تعیین مکان مناسب برای ایجاد تعمیر مرکز آسان‌خدمت اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

قابل یادآوری‌ست که آسان خدمت در این آواخر دو مرکز خویش را بر اساس تعهدات حکومت در کنفرانس جینوا در شهر کابل ایجاد نموده و در پهلوی آن امور مرکز آسان‌خدمت خوست تکمیل و در آینده نزدیک کار ساختمانی مرکز قندهار نیز به پایه اکمال می‌رسد.

آسان‌خدمت هم‌چنان در پهلوی ولایت بلخ در هرات و پکتیا نیز مراکز خویش را ایجاد می‌نمایند که با افتتاح و فعال‌سازی آن خدمات مهم عامه از جمله تذکرهٔ الکترونیکی، پاسپورت، جواز کار، جواز رانندگی و جواز سیر، خدمات ترانسپورت زمینی و شهدا و معلولین با دنیای از سهولت‌ها زیر یک چتر ارایه خواهند شد.   

 

 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.