یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با همکاری وزارت مالیه کشور سیستم مراکز جمع آوری عواید وزارت مالیه را ساده سازی و زیر یک چتر آورده است. 
وزارت مالیه به کمک اداره آسان خدمت وزارت مخابرات، اداره مالیه دهندگان کوچک و متوسط را به شکل مراکز جداگانه زیر یک چتر یا (One-stop-shop) در یک ساختمان باز گشایی نمود
در این ساختمان که خدمات مالیه دهندگان کوچک و متوسط زیر یک چتر فعالیت می نماید خدماتی چون: تحویلی پرداخت های بانکی بشکل آسان، صدور جواز تجارتی برای سرمایه گذاران و جواز کار را بشکل یک کمپلکس برای مراجعین ارائه میدارد
در این مراسم محترم داکتر محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه کشور با ابراز اینکه ایجاد سیستم های الکترونیکی را در راستای عرضه خدمات عامه در سکتور های دولتی و محو بیوکراسی در قسمت عرضه خدمات عامه برای مراجعین را اقدامی نیک و قابل ستایش خواند و ابراز نمود که با ساده سازی این سیستم ها مراجعین از این پس با سهولت های قابل ملاحظه ای روبرو خواهند شد و در رشد مالیات کشور حجم هنگفتی را شاهد خواهیم بود.
در ادامه محترم شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با ایراد سخنانی نقش وزارت مخابرات و اداره آسان خدمت را در راستای شفاف سازی و الکترونیکی سازی خدمات عامه بارز خوانده و اداره آسان خدمت را مسیری برای تحول در سیستم سازی عرضه خدمات عامه در کشور شمرد و اقدامی برای اخذ جواز تجاری برای بازرگانان کشور شد، در اداره با اشاره به اینکه این مراکز با سیستم های سکتاز آماده شده اند، تمام کارمندان این مراکز نیروی جدید کاری می باشند که ظرفیت کار در شرایط دشوار را دارا می باشند و از خلاقیت و خوبی برخوردار اند.
رئیس سکتور خصوصی و بازرگانی کشور طی صحبت های از اداره آسان خدمت وزارت مخابرات و همکاری وزارت مالیه در خصوص ایجاد یک سیستم شفاف جهت اخذ و پرداخت مالیات برای متشبثین ابراز قدردانی نمود
در این مراکز در مدت زمان کوتاه خدمات جمع آوری مالیات صورت گرفته و پروسه سه مرحله ای این مراکز با شبکه فایبر کنترول، اسناد مالیاتی توسط سیستم های الکترونیکی تائید و تصدیق، شکایات مراجعین توسط ویدیو ثبت سیستم گردیده، پرداخت مالیات از طرف سرمایه گذار و جواز کار تحت یک چتر فعالیت خواهد کرد
این مرکز خدمات با پارکینگ، بانک، پارک، کافه تریا و دیگر استاندردهای بین المللی ساخته شده است که در عرضه خدمات موثر خواهد بود.

 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.