یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 


 

پورتال کاریابی سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تحت نام " آسان وظیفه" افتتاح شد

 اداره آسان خدمت، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی توانست تا فرصت های کاری و اعلانات بست های سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را در قالب یک سیستم منظم بشکل پورتال افتتاح نماید.

 

محترم شهزاد آريوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز در حضور مسئولین اداره آسان خدمت، هیئت رهبری و کارمندان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اولین پورتال کاریابی در سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در سطح افغانستان تحت عنوان "آسان وظیفه" افتتاح نمود.

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در افتتاح این پورتال افزود که هدف از ایجاد این پورتل، از میان برداشتن فاصله میان مردم، اعلان فرصت های کاری، تنظیم بهتر برنامه های ارتقا ظرفیت و استفاده مؤثر از منابع بشری متخصص در سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می باشد.

محترم شهزاد آريوبی اشاره کرد که این پورتال در حقیقت نقطه وصل میان شما، نهاد های تعلیمی و اکادمیک و بازار کار محسوب می شود، برای شما زمینه ایجاد پروفایل شخصی را فراهم نموده و برای نهاد های تعلیمی و تحصیلی نیز این فرصت مهیا گردیده است تا شهرت نو فارغان خویش را در آن درج نمایند، همچنان ادارت و سازمانهای که به منابع بشری متخصص در سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیاز دارند، افراد واجد شرایط را شناسایی و استخدام می نمایند، که این امر باعث عدم ضیاع وقت و منابع می گردد.

 

باید گفت؛ فرصت های کاری  و برنامه های ارتقاء ظرفیت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از این پس از طریق "پورتال آسان وظیفه" اعلان می گردد و برای سکتور خصوصی بخش ICT نیز این فرصت را می دهیم تا اعلان کاریابی و برنامه های ارتقا ظرفیت خویش را از این طریق اعلان نمایند و حتی شرکت ها هم میتواند در ویب سایت ذیل پروفایل شرکت خویش را ایجاد نموده و برای کاریابی استفاده نمایند.

www.asanwazifa.gov.af

its Pashto version: http://www.asan.gov.af/Pashto/PressReleaseDetails.aspx?ID=26302

 

 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.