د عامه خدمتونو د يو دريد شاپ

د نظرونو فورمه

مننه! موږ په بریالیتوب سره د خپل پیغام څخه دګټه، به په تماس کې ډېر ژر تاسو ترلاسه کړي.
اوبخښه! یو څه خراب شو لطفا بیا هڅه وکړئ.

د کار ساعتونه

  • له شنبې تر چهارشنبې: 8:00 نه تر 4:00 پورې
  • پنجشنبه: نیمه ورځ: 8:00 نه تر 1:30 پورې
  • جمعه:رخصتي

زموږ په اړه

  • پته : د صدارت څلور لاري ،د کورنیو چارو وزارت پخوانی تعمیر، کابل افغانستان
  • ټیلفون :۰۲۰۲۳۱۴۲۰۷
  • برښنالیک:info@asan.gov.af