یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

 • آسان پاسپورت

  پاسپورت یک سند ارزشمند دولتی است که به شهروندان اجازه می دهد تا به سراسر جهان سفر کنند و تابعیت خود را در کشورهای خارجی اثبات نمایند. ریاست پاسپورت که در کارته چهار موقعیت دارد، هر روز حدود ۲۵۰۰ درخواست برای پاسپورت دریافت می کنند و روز به روز بر تعداد متقاضیان افزوده می شود.

  اداره آسان خدمات توانست پس از تلاشهای فراوان، روند پیچیده و طولانی اخذ پاسپورت را ساده و سیستم جدید با استندردهای جهانی نصب کرده است. متقاضیان هم میتوانند از طریق آنلاین درخواست نمایند و در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.  این تغییرات شامل ایجاد غرفه های جداگانه با سهولت های بایومتریک و دیتاانتری (وارد کردن مغلومات) می باشد. برای بدست آوردن پاسپورت متقاضی باید اسناد و مدارک لازم را با خود داشته باشد.

  • ۱. تاییدی تذکره ملی
  • ۲. ۳ قطعه عکس به اندازه پاسپورت
  • ۳. پرداخت قیمت پاسپورت

  بعد از پرداخت پول/ قیمت پاسپورت توسط متقاضی به بانک، متقاضی برای مرحله بعدی که عبارت از ( BIV) و بایومتریک و دیتاانتری است مراجعه می کند. در اخر متقاضی با دریافت رسید، زمان، تاریخ و معلومات کافی در رابطه به پاسپورت خود را دریافت و اخذ خواهد کرد.

  مراحل پاسپورت

  قبل از ساده سازی

  مراحل ۱۵
  مدارک مورد نیاز تذکره تایید شده، ۴ قطعه عکس، درخواستی پاسپورت، تاییدی سکونت
  مقدار قابل پرداخت قیمت قابل پرداخت معمولی ۵۷۰۰ افغانی، محصلین، معلولین، منسوبین نظامی و ملی و ورزشکاران دارای ۵۰% تخفیف و کودکان ۳۲۵۰ افغانی
  میعاد ۷ روز کاری

  پس از ساده سازی آفلاین

  مراحل درخواستی ۴
  مراحل کاری عقب غرفه ۶
  مدارک مورد نیاز عریضه، تذکره تایید شده، ۴ قطعه عکس
  مقدار قابل پرداخت قیمت قابل پرداخت معمولی 5700 افغانی، محصلین، معلولین، منسوبین نظامی و ملی و ورزشکاران دارای ۵۰% تخفیف و کودکان ۳۲۵۰ افغانی
  میعاد در حال جریان

  خدمات آنلاین

  مراحل درخواستی در ریاست پاسپورت ۲
  مراحل کاری عقب غرفه ۵
  مدارک مورد نیاز خانه پری فورمه، تذکره تایید شده، ۲ قطعه عکس
  مقدار قابل پرداخت قیمت قابل پرداخت معمولی 5700 افغانی، محصلین، معلولین، منسوبین نظامی و ملی و ورزشکاران دارای ۵۰% تخفیف و کودکان ۳۲۵۰ افغانی
  میعاد در حال جریان

  برای درخواست پاسپورت از طریق آنلاین در اینجاه کلیک کنید.


  حالا درخواست کند


 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد