یک فروشگاه توقف برای خدمات عمومی

اداره آسان خدمت در سلسله گسترش مراکز خود به ولایات اینبار مرکز خدمات عامه خویش را در ولایت پکتیا ایجاد می‌نماید. در این مرکز خدمات عامه از جمله پاسپورت، ترانسپورت، شهدا و معلولین و جواز کار زیر یک چتر با سهولت‌ها فروان و شفافیت کامل به مردم این ولایت ارائه خواهد شد.

اداره ولایتی پکتیا رسما تعمیر سابقه ریاست امور زنان که روبروی شهرک "تیره" موقعیت دارد به اداره آسان خدمت واگذار کرد و در آن مطابق ستندردهای معیاری خدمات عامه، مرکز واحد اعمار و سهولت‌های بیشتری به مردم این ولایت فراهم خواهد شد.  

اداره آسان خدمت بر اساس حکم ریاست جمهوری ملکف است تا نخست در شش ولایت کشور (خوست، کندهار، پکتیا، هرات، بلخ و ننګرهار) مراکز خدمات عامه ایجاد نماید. بر همین اساس مرکز آسان خدمت در خوست ایجاد گردید که بعد از تریننگ تخنیکی کارمندان به بهره برداری سپرده خواهد شد. پروژه مرکز کندهار از سوی تدارکات ملی منظور گردیده و اینک زمین برای ایجاد مرکز آسان خدمت در پکتیا نیز مشخص گردید که یک گام مهم به‌شمار می‌آید. 

 • آسان پاسپورت

  اداره آسان خدمت مراحل پیچیده و زمان‌گیر به دست آوردن پاسپورت را کوتاه و آسان ساخته اند. هموطنان ما حال می‌توانند در مدت زمان بسیار کم پاسپورت خویش را دریافت نمایند.

 • تمدید ویزه

  خدمات اسان ویزه برای مهمانان بین المللی که نیاز به حضور خود در افغانستان را دارندف در نظر گرفته شده است. فورمه درخواست ویزه آنلاین بتاریخ ۱۵ جنوری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد گردید

 • آسان جواز

  آسان جواز خدمات جواز کار برای شهروندان ملی و بین المللی است که تقاضای کار در افغانستان را دارند و نیازمند اجازه کار می باشند. این سرویس آنلاین به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۷ راه اندازی خواهد شد

 • تادیه معاشات از طریق مبایل

  بعد از یک دورۀ امتحانی تادیه معاشات از طریق موبایل در وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، جلالتماب رئیس صاحب جمهور مسؤلیت مدیریت MSP را در وزارت کار، و وسعت دادن MSP را در وزارت معارف و وزارت خانه های دیگر به آسان خدمت سپرد.